Reorganizacija poslovanja Revizorske komore FBiH („RKFBiH“)

Reorganizacija poslovanja Revizorske komore FBiH

Revizorska komora FBiH („RKFBiH“) je poduzela mjere reorganizacije poslovanja kako bi izloženost svojih klijenata i djelatnika sveli na najmanju moguću mjeru.

1000

Kako bi se olakšalo poslovanje i umanjio negativni utjecaj pandemije COVID-19 virusa, Revizorska komora FBiH („RKFBiH“) je poduzela mjere reorganizacije poslovanja kako bi izloženost svojih klijenata i djelatnika sveli na najmanju moguću mjeru. U tom duhu, RKFBiH je uputila prijedloge sljedećim tijelima odnosno institucijama:

-          Komisiji za vrijednosne papire FBiH – predloženo je pomjeranje odnosno odgađanje svih rokova za dostavu finansijskih izvještaja za 90 dana;

-          Vladi FBiH i Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije – predloženo je pomjeranje odnosno odgađanje rokova za odlučivanje Skupštine dioničara o godišnjem izvještaju društva (koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju, te o rasporedu dobiti ili načinu pokrića gubitka za tu poslovnu godinu sa 30.06. na 30.09.2020. godine;

-          Agenciji za bankarstvo FBiH – predloženo je pomjeranje odnosno odgađanje rokova za dostavu Agenciji revizorskih izvještaja najkasnije sa 31.05. na 30.09.2020. godine;

-          Agenciji za nadzor osiguranja FBiH – predloženo je pomjeranje odnosno odgađanje rokova za dostavu revidiranih finansijskih izvještaja i revidiranih konsolidiranih finansijskih izvještaja sa 31.05. na 30.09.2020. godine.

Sa obzirom da je ova inicijativa RKFBiH tek upućena prema nadležnim institucijama, KPMG će sve klijente na koje se ovi rokovi odnose bez odlaganja obavijestiti ako i kada ovi prijedlozi budu usvojeni i objavljeni u službenim novinama.

charts

© 2024 KPMG B-H d.o.o., a Bosnian and Herzegovinian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

The information contained and accessed on this site (the "Site") is provided by the KPMG entity indicated on the homepage as owner of the Site ("KPMG") for general guidance and is intended to offer the user general information of interest. The information provided is not intended to replace or serve as substitute for any audit, advisory, tax or other professional advice, consultation or service. You should consult with a KPMG professional in the respective audit, advisory, tax or other professional area to obtain such services.

Connect with us