Privremena odgoda plaćanja poreskih obaveza u Republici Srpskoj

Privremena odgoda plaćanja poreskih obaveza u Republici

Vlada Republike Srpske donijela Odluku o privremenoj odgodi plaćanja poreskih obaveza, kao mjeru za ublažavanje posledica COVID-19

1000

Dana 26. marta 2020. godine, Vlada Republike Srpske je održala 64. sjednicu, na kojoj je donijela Odluku o privremenoj odgodi plaćanja poreskih obaveza, kao mjeru za ublažavanje posljedica i poteškoća koje privredni subjekti imaju u poslovanju uslijed ograničenja uvedenih radi sprečavanja širenja COVID-19 virusa u Republici Srpskoj. Ista je objavljena u Službenom glasniku Republike Srpske broj 28/20 sljedećeg dana.

U skladu sa Odlukom obaveze po osnovu:

•       Poreza na dobit;

•       Naknade za unapređenje opštekorisnih funkcija šuma; i

•       Protivpožarne naknade;

po  poreznoj prijavi za 2019. godinu, koje dospijevaju do 31. marta 2020. godine, privremeno se odgađaju do 30. juna 2020. godine.

Odluka se odnosi na privredne subjekte koji uslijed mjera sprječavanja širenja COVID-19 virusa imaju poteškoće u poslovanju, o čemu se trebaju obratiti Poreskoj upravi Republike Srpske pisanim putem u skladu sa propisanom procedurom.

Privredni subjekt obaveze plaća u ratama do kraja 2020. godine.

charts

© 2024 KPMG B-H d.o.o., a Bosnian and Herzegovinian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

The information contained and accessed on this site (the "Site") is provided by the KPMG entity indicated on the homepage as owner of the Site ("KPMG") for general guidance and is intended to offer the user general information of interest. The information provided is not intended to replace or serve as substitute for any audit, advisory, tax or other professional advice, consultation or service. You should consult with a KPMG professional in the respective audit, advisory, tax or other professional area to obtain such services.

Connect with us