KPMG u Bosni i Hercegovini Vas sa zadovoljstvom poziva na seminar posvećen MSFI 16, koji će se održati

30 November 2017, 9:00AM - 5:00PM, CET Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

KPMG u Bosni i Hercegovini Vas sa zadovoljstvom poziva na seminar posvećen MSFI 16, koji će se održati 30. novembra 2017. godine u Hotelu Novotel Bristol, Fra Filipa Lasića 2, u Sarajevu.

Preliminarna agenda je slijedeća:

09:30 – 11:00   Uvod u MSFI 16 i nova definicija najma

11:00 – 11:15   Pauza za kafu

11:15 – 12:30   Računovodstveno evidentiranje najma

12:30 – 13:15   Pauza za ručak

13:15 – 14:15   Opcije  za prelazak na standard, pitanja i odgovori

Prema novom standardu, kompanije priznaju nova sredstva i obaveze, što će dovesti do dodatne transparentnosti u izvještavanju. Sve kompanije koje uzimaju značajna osnovna sredstva na najmove će zabilježiti povećanje u prikazanim sredstvima i obavezama. Ovo će utjecati na širok spektar industrijskih sektora. Što je portfolio najmova veći, to je veći utjecaj na ključne parametre izvještavanja.

Novi standard stupa na snagu 1. januara 2019. godine. Prije toga, kompanije će morati da analiziraju svoje ugovore o najmovima i naprave nove procjene i kalkulacije koje će se periodično ažurirati. Ako to već niste uradili, potrebno je da sada pregledate Vaše ugovore o najmovima.

Trening će se održati na engleskom jeziku od strane KPMG kolega iz Poljske, koji su eksperti po ovom pitanju te imaju praktično iskustvo kod implementacije promjene sistema i procesa, uz simultani prijevod na jedan od oficijelnih jezika u BiH.

Uz kolege iz KPMG Poljska predavači će biti stručna lica iz KPMG Bosne i Hercegovine. Ovaj trening priznaje se, od strane Saveza računovođa, revizora i finansijsklh radnika FBiH, kao kontinuirana profesionalna edukacija u trajanju od 7 sati/bodova.

Naknada za MSFI 16 trening je 130 KM (bez PDV-a) i namijenjen je glavnim finansijskim službenicima i šefovima finansija. U navedenu cijenu uključen je ručak na bazi švedskog stola, kafa/čaj u toku pauze i radni materijali.

Molim Vas sačuvajte datum i rezervišite Vaše mjesto do 27. novembra 2017. godine. Kako biste potvrdili svoje prisustvo i primili upute o načinu plaćanja molimo Vas kontaktirajte nas putem e-poruke na: education@kpmg.ba

Contacts

msfi16

Connect with us

Event resources