KPMG Azerbaijan’s statement regarding alleged business activities in the Karabakh area

KPMG Azerbaijan’s statement

KPMG Azerbaijan is part of the KPMG global network of firms. KPMG affirms that it respects international law, as well as the laws and regulations of all countries, in which it operates. KPMG is fully committed to observing the applicable legislation of the Republic of Azerbaijan.

KPMG operates the following policies in relation to the Karabakh  area, which prohibit the following:

  • to have operations in the Karabakh area;
  • to contract with entities in the Karabakh area;
  • KPMG employees to work in and travel to the Karabakh area.

We have been and will continue to be in compliance with this policy.

We have been made aware of certain allegations in the media about business activities of a client of another office of KPMG. All KPMG member firms are subject to the policy described above. Based on the request of KPMG in Azerbaijan, KPMG is looking into these allegations. KPMG Azerbaijan will continue to monitor the situation.

We hope that the current conflict will soon be resolved, and peace will come to Azerbaijan homes.

Qarabağ bölgəsində iddia edilən işgüzar fəaliyyətə dair KPMG Azərbaycan-ın bəyanatı

KPMG Azərbaycan KPMG qlobal şirkətlər şəbəkəsinin tərkib hissəsidir. KPMG beynəlxalq hüquqa və fəaliyyət göstərdiyi bütün ölkələrin qanun və qaydalarına hörmətlə yanaşdığını təsdiqləyir. KPMG, Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə bütünlüklə riayət etməyə sadiqdir.

KPMG, Qarabağ bölgəsinə münasibətdə aşağıda qeyd olunan təlimatları həyata keçirir. Təlimatlar xüsusilə aşağıdakıları qadağan edir:

  • Qarabağ bölgəsində fəaliyyət həyata keçirmək;
  • Qarabağ bölgəsində olan hər hansı bir müəssisə ilə müqavilə bağlamaq;
  • KPMG əməkdaşları tərəfindən Qarabağ bölgəsində iş görmək və oraya səfər etmək.

Biz bu təlimatlara əməl edirik və etməkdə davam edəcəyik.

Biz KPMG-nin digər bir ofisinin müştərisinə aid olan işgüzar fəaliyyətə dair mətbuatda əksini tapan bəzi iddialarla tanış olmuşuq. Bütün KPMG üzv şirkətləri yuxarıda qeyd olunan təlimatın tələblərinə tabedirlər. KPMG Azərbaycan şirkətinin tələbi əsasında, KPMG bu iddiaları araşdırır. KPMG Azərbaycan vəziyyəti nəzərdə saxlamağa davam edəcək.

Ümid edirik ki, münaqişə tezliklə həllini tapacaq və Azərbaycanda əmin-amanlıq yenidən bərqərar olacaqdır.

See also

Vugar Aliyev’s statement concerning misallegations regarding participation in the audit of banks in Nagorno Karabakh

KPMG Azerbaijan's statement regarding alleged business activities in Nagorno-Karabakh

Connect with us