KPMG’S STATEMENT REGARDING PROFESSIONAL DEALINGS WITH BANK STANDARD KB CJSC

KPMG Şirkətinin Bank Standard KB QSC-lə bağlı bəyanatı

1000

KPMG’S STATEMENT REGARDING PROFESSIONAL DEALINGS WITH BANK STANDARD KB CJSC

Baku, June 23, 2017.

In regards to the recent allegations associated with KPMG Azerbaijan (KPMG) potential conflict of interest relating to the provision of professional services rendered to Bank Standard KB CJSC in December 2016, KPMG confirms the absence of any breach of applicable audit independence rules or a conflict of interest.

Subsequently the Chamber of Auditors performed an inspection in this regard and found no deviations/violations of applicable laws and standards by KPMG Azerbaijan with respect to the professional services rendered to the Bank.

 

BANK STANDARD KB QSC-YƏ GÖSTƏRİLMİŞ PEŞƏKAR XİDMƏTLƏRLƏ BAĞLI KPMG ŞİRKƏTİNİN BƏYANATI

Bakı, 23 iyun 2017-ci il.

KPMG Azərbaycan şirkətinin (“KPMG”) potensial maraqlar toqquşması ilə bağlı son iddialarla əlaqədar olaraq, KPMG təsdiq edir ki, 2016-cı ilin dekabr ayında “Bank Standard” KB QSC-yə peşəkar xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı tətbiq olunan audit müstəqilliyi qaydalarının pozulması və ya hər hansı maraqların toqquşması halı mövcud deyildir.

Bununla əlaqədar, Auditorlar Palatası bu məsələ ilə bağlı yoxlama aparmış və KPMG Azərbaycan tərəfindən Banka təqdim olunmuş peşəkar xidmətlərlə əlaqədar, tətbiq olunan qanunvericilik və standartlara əsasən uyğunsuzluq/pozuntu halı aşkar etməmişdir.

Connect with us